Posts Tagged: конференция

Конференция “Обучение и заетост на хора с разстройства от аутистичния спектър в областта на информационните и комуникационните технологии”

Европейски Софтуерен Институт – Център Източна Европа (ЕСИ ЦИЕ), Асоциация Аутизъм, Българската Асоциация на Софтуерните Компании (БАСКОМ) и Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ организират конференция на тема:

Обучение и заетост на хора с разстройства от аутистичния спектър в областта на информационните и комуникационните технологии

19 януари 2016 г., вторник
10:00 – 16:30, хотел Хилтън

Конференцията ще представи опита на участниците в проекта Технологии за включване на деца и младежи с аутизъм в живота на общността и трудовия пазар, съфинансиран от програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014.