Конференция “Обучение и заетост на хора с разстройства от аутистичния спектър в областта на информационните и комуникационните технологии”

Европейски Софтуерен Институт – Център Източна Европа (ЕСИ ЦИЕ), Асоциация Аутизъм, Българската Асоциация на Софтуерните Компании (БАСКОМ) и Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ организират конференция на тема:

Обучение и заетост на хора с разстройства от аутистичния спектър в областта на информационните и комуникационните технологии

19 януари 2016 г., вторник
10:00 – 16:30, хотел Хилтън

Конференцията ще представи опита на участниците в проекта Технологии за включване на деца и младежи с аутизъм в живота на общността и трудовия пазар, съфинансиран от програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014.

20 младежи и 5 деца с разстройства от аутистичния спектър преминаха теоретично и практическо обучение за работа с основни компютърни приложения, 5 от тях в момента стажуват и се обучават в ИТ фирми. За работодателите и техни служители бяха организирани обучителни срещи за работа с младежите.

Основните въпроси, които ще бъдат поставени в рамките на конференцията:

  • Кои са предизвикателствата и кои са факторите за успех в процеса на интеграция в реална икономическа среда на хора с разстройства от аутистичния спектър;
  • Как информационните и комуникационните технологии реално отварят врати на хората с аутизъм и аспергер за развитие и социална интеграция.

В рамките на конференцията участниците ще дискутират теми като: „Приложимост и начини за мултиплициране на модела за обучение и заетост“, „Информационни технологии и технологични средства за подкрепа на хора с увреждания“, „Готовност на пазара на труда за ефективно включване на хората с увреждания“, „Подходящо работно място за хора с увреждания”, „Подготвеност на страните за процеса”.

Вярваме, че темите, които ще бъдат поставени на конференцията, са важни за организацията, която представяте.

Предварителна програма на конференцията.