Родители в подкрепа на родители

Декември 2014

Експерти подготвят родители на млади хора с аутизъм за работа в офис средаSeminar_Roditeli v podkrepa na roditeli

Семинарът „РОДИТЕЛИ В ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛИ” е част от проекта „Технологии за включване на деца и младежи с аутизъм в живота на общността и трудовия пазар”  (Society and Work Inclusion Technologies for Children and Youths with ASD). Разработката на концепцията SwitchU е на Европейски Софтуерен Институт – Център Източна Европа (ЕСИ ЦИЕ) в партньорство с „Асоциация Аутизъм”, БАСКОМ (Българска асоциация на софтуерните компании), Фондация „Адапта” и Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.


Първият еднодневен семинар „РОДИТЕЛИ В ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛИ”, предназначен за родители на деца и младежи с аутизъм, които се подготвят да се включат в трудови дейности, се проведе в Центъра за култура и дебати „Червената къща“. Семинарът, воден от Цветелина Йосифова – психотерапевт – психодрама-терапевт и групов аналитик, и Ангелина Рангелова – артистичен психо-социален практик с опит в работа с деца и млади хора с аутизъм, е практически ориентиран и е базиран на личния опит, преживявания и споделени мнения на всеки един участник – родител или член на екипа на проекта.

В хода на семинара Павел Върбанов и Бранимира Христова от ЕСИ ЦИЕ разясниха и дискутираха с родителите уменията, които децата и младите хора с аутизъм могат да придобият за справяне и работа в офис среда. Родителите бяха запознати „стъпка по стъпка” през какво ще премине подготовката на децата им в процеса на запознаване с информационни технологии и компютри, компютърни и софтуерни продукти – в офис среда и сред екип ментори, специално подготвен да приеме младежите аутисти.
Георги Шарков, директор на ЕСИ ЦИЕ, представи и робота ЕСИКА. Заедно с ЕСИКО, двата симпатични робота са специалните „асистенти“, за които екипът на ЕСИ ЦИЕ е в процес на разработка на програми за обучение. Роботите говорят няколко езика, предстои да „научат“ и български. Експериментално ЕСИКА и ЕСИКО ще участват и в процеса на подготовка на младежите по проекта. Световният опит, представен през кратки документални филми, показва много успешна и резултатна комуникация между деца и младежи с аутизъм и специалните „асистенти“.
Един от основните въпроси, който беше засегнат и дискутиран по време на семинара, е проблемът, свързан с ТЕЛК и резолюцията „без право на работа„. Това е потенциална пречка пред работодателите да назначават младежи с аутизъм. На този етап родителите сами решават дали децата им да преминават през ТЕЛК и сами намират решение чрез личния си опит в подобна ситуация.
„Общуването между родителите и менторите“ е друга важна тема, разисквана по време на семинара. Родители на младежи, участвали в пилотен проект преди 2 години, споделиха своите притеснения, че не са били информирани навреме за обучението на децата си. Това води до чести телефонни проверки и нарушава режима на обучение. Решението, до което стигнаха родители и обучаващи, е да бъде подготвен предварителен регламент за лични срещи с менторите и фиксиране на конкретно време през деня за провеждане на телефонни разговори родители – ментори.
Важна за изясняване беше и връзката „ментор – родител”. Обучаващите не бива да изпитват притеснения да споделят с родителите реалното състояние и поведение на младежите в конкретни ситуации.
Разисквани бяха и опасенията на родителите относно средата, в която се обучават младежите – дали е обезопасена и дали децата им ще успеят да се движат безпроблемно сами по улиците.
Семинарът „РОДИТЕЛИ В ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛИ” на практика запозна родителите с основните дейности по проекта „Технологии за включване на деца и младежи с аутизъм в живота на общността и трудовия пазар”, а именно – предстоящото в началото на 2015-та година обучение в симулирана офис среда. Организаторите от ЕСИ ЦИЕ увериха родителите, че ще могат да дойдат и на място да се уверят, че симулационната офис среда, в която ще се обучават техните деца, е напълно безопасна.
И още един важен акцент, споделен от родителите – участници в семинара. Фактът, че е имало време посветено на самите тях и възможност да се срещнат, запознаят помежду си, да споделят личен опит и преживявания.

За информация: Мариана Асенова
0888 310 667
mariana (at) e80 (dot) biz
За връзка с ЕСИ ЦИЕ: Бранимира Христова
02 489 97 40
branimira (at) esicenter (dot) bg