Практически обучения за работа с ИТ за младежи с аутистични разстройства

Март 2015

Двама младежи вече преминаха през обучения по информационни технологии и работа в симулирана офис среда. Други трима също вече започнаха своето практическо обучение в симулираната работна среда в офиса на ЕСИ Център. Младежите се учат да работят по реални казуси заедно с колеги, които им дават насоки как да се справят със задачите и комуникацията в екипа. Задачите са предоставени от работодатели, които се включиха в проекта. Целта е младежите да свикнат с трудовите процеси, ходенето на работа, обстановката в един офис, взаимоотношенията с колеги. Нуждата е породена от това, че в повечето случаи, когато попадат в различна от обичайната им ежедневна среда, адаптирането може да бъде дълъг и труден емоционален преход за тях.
Екипът на ЕСИ Център адаптира 2 работни места за младежите. В рамките на месец и половина те ще работят по теми като:
• Тестови сценарии за поведението на потребители в средата на уеб базирани електронни игри;
• Създаване на таблици в Excel и Word и тяхното форматиране;
• Създаване на диаграми в Word и Excel;
• Добавяне на формули за събиране стойности в Excel, сравняване на стойности в две клетки;
• Запазване на уeбсайтове и създаване на бърз достъп до тях;
• Създаване на презентации – основни понятия – създаване на слайдове, форматиране, добавяне на снимки;
• Добавяне на задачи, срещи и ангажименти в Outlook и тяхното изпращане;

Обратната връзка от родителите е изключителна позитивна. Практическите обучения към момента имат успех в най-важният елемент – мотивацията на младежите. Според родители участниците първите участници в практическите обучения ходят с изключително желание на работа и се чувстват част от колектив.
Всеки един от младежите (16) ще премине през практическото обучение в симулираната работна среда.