Дейности

 Puzzle-piece-1-Methodology  Puzzle-piece-2-Supported-integration
Puzzle-piece-3-Individual-plans Puzzle-piece-4-Education

* С обработката на тези изображения ни помогна Влади Димов, участник в проекта SwitchU.


EEA Grants ПроектъESICEEт “Технологии за включване на деца и младежи с аутизъм в живота на общността и трудовия пазар” се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

www.ngogrants.bg