Индивидуални планове

Puzzle4-2Изработване на оценка и индивидуални планове за развитие от психолози и специални педагози. Плановете наблягат на интересите на всеки един младеж или дете, стил на учене, както и практически съвети за работа с него. Изработват се след поне 5 индивидуални срещи.