ЕСИ Център, Фондация „Помощ на лица с проблеми в развитието”, Столичната организация на Българския червен кръст заедно отбелязаха световния ден за повишаване информираността на обществото по въпросите на аутизма

 

2 април 2015

В рамките на организирания от Столичната организация на Българския червен кръст и Фондация „Помощ на лица с проблеми в развитието” спортно-развлекателен празник в Южния парк по повод световния ден за повишаване информираността на обществото по въпросите на аутизма ЕСИ Център Източна Европа се включи с демонстрация как хуманоидни роботи могат да подкрепят образованието на деца със специални образователни потребности. В събитието участваха деца и младежи с проблеми от аутистичния спектър, доброволци на БМЧК – София, деца от Дом за деца, лишени от родителски грижи; и всеки който искаше да да се включи. Предвидени бяха 8 различни игри, след чието преминаване всички участници получиха всякакви лакомства.


Екипът на ЕСИ Център демонстрира възможностите на роботите с различни видове занимателни игри(типове игри: йога, разкази и въпроси, имитация и т.н.). Реакциите на децата и младежите бяха изключително позитивни. Всички деца имаха желание да прегърнат двете роботчета и да им говорят. По-големите също не сдържаха усмивките и умилението си към Есика и Есико.

На родителите на младежите, както и на представителите на неправителствени организации екипът на ЕСИ Център представи проект “Технологии за включване на деца и младежи с аутизъм в живота на общността и трудовия пазар”.
Спортно развлекателният празник беше предшестван от  пресконференция, която се проведе на 31.03.2015. На пресконференцията бяха представени проектите на Столичната организация на Българския червен кръст и Фондация „Помощ на лица с проблеми в развитието”, както и на ЕСИ Център Източна Европа и Асоциация Аутизъм. Проектите „Технологии за включване на деца и младежи с аутизъм в живота на общността и трудовия пазар и „Приятели на деца и младежи с проблеми от аутистичния спектър” се финансират в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.