Обучения

Puzzle3-2Подходи:
  • Индивидуален подход – практическо обучение по информационни технологии и работа с периферни устройства; работа по реални задачи и казуси като част от подготовка за стаж и/или работа във фирма; преодоляване на социалните затруднения, свързани с попадането в непозната среда при започването на работа. Всички видове обучения се провеждат спрямо индивидуалните нужди и интереси (учебен материал, интензитет, упражнения, и др.) на всеки обучаем.
  • Дуално обучение – напредналите или тези с по-изявени интереси могат да съчетаят практическо обучение във фирма и посещения на занятия в организация, предоставяща социални услуги.
  • Дистанционно обучение плюс присъствени часове – повишаване квалификациите по информационни технологии на преподаватели, работещи с деца и младежи с аутизъм. Обученията се провеждат през системата Мудъл и се съчетават с няколко присъствени занятия за упражнения, въпроси. Накрая се полага изпит за взимане на официална квалификация.
  • Семинари в група – информативни семинари, дискусии и групови терапии, целящи да подпомогнат информираността по теми, свързани с хора с разстройства от аутистичния спектър, както и да дадат алтернативи за справяне с трудности.
За кого:
  • Деца (до 18г.);
  • Младежи (до 32г.)
  • Семейства на деца и младежи д разстройства от аутистичния спектър;
  • Представители на неправителствени организации от сектора;
  • Обучители (психолози, специални педагози, логопеди);
  • Ментори и екипи от фирми;